Video: Bài dự thi I-PRO Got Talent

….

Tham khảo một số dịch vụ quay dựng video của chúng tôi tại đây:

+ Quay và dựng phim quảng cáo: https://goo.gl/FdPwhi

+ Quay và dựng phim sự kiện: https://goo.gl/iCs4Cv

+ Sản xuất các video marketing animation: https://goo.gl/2nDyyy

Mọi yêu cầu về làm video quảng cáo, sự kiện…vui lòng liên hệ:

ANH PHƯƠNG MEDIA

Email: apmedia.vn@gmail.com

Điện thoại: 0912.843.883

Website: https://www.apmedia.vn