Họp lớp 12A5 khóa (1997 – 2000) trường THPT Bỉm Sơn
Nhân dịp kỷ biệm 35 năm thành lập trường THPT Bỉm Sơn
Thực hiện: tháng 11/2018

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
🎬 : ANH PHƯƠNG MEDIA
☎️ : 0912.843.883
📩 : apmedia.vn@gmail.com
⚛️ : https://www.apmedia.vn

Xem các video về họp lớp, hội khóa khác được thực hiển bởi Anh Phương Media tại đây:
➡️ 20 năm kỷ niệm lớp 12A1 khóa (1995 – 1998) trường THPT Bỉm Sơn: https://www.youtube.com/watch?v=vTO8cMCIsII
➡️ Họp lớp kỷ niệm 17 năm lớp 12A8 trường THPT Bỉm Sơn khóa (1998 – 2001): https://www.youtube.com/watch?v=OdAwr-eaWBA
➡️ Hội khóa trường THPT Nguyễn Trãi khóa 2000 – 2003: https://www.youtube.com/watch?v=H8aAgbQzMRw
➡️ Hội khóa 20 năm thành lập trường Nguyễn Mộng Tuân (1998-2018): https://www.youtube.com/watch?v=wFO7aJi5BDk