Kỷ niệm 20 năm thành lập trường phổ thông Nguyễn Mộng Tuân – Thanh Hóa tháng 11 năm 2018

Chương trình nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày 20/11/2018 và 20 năm thành lập trường Nguyễn Mộng Tuân Thanh Hóa

Thực hiện
🎬 : ANH PHƯƠNG MEDIA
☎️ : 0912.843.883
📩 : apmedia.vn@gmail.com
⚛️ : https://www.apmedia.vn

Xem các chương trình nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày 20/11/2018 và 20 năm thành lập trường Nguyễn Mộng Tuân Thanh Hóa khác tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=DIzQzZyc1RA
➡️Giới thiệu về trường Phổ Thông Nguyễn Mộng Tuân Thanh Hóa: https://www.youtube.com/watch?v=dnoX_Bd7o9M
➡️Văn nghệ – Hào khí Việt Nam: https://www.youtube.com/watch?v=xZvJuWT0EnI
➡️Văn nghệ – Lời quê: https://www.youtube.com/watch?v=665sx-SAY-U
➡️Văn nghệ – Tiết mục múa cô giáo em là hoa Eban: https://www.youtube.com/watch?v=2jjBBGWlNao
➡️Văn nghệ – Tiết mục múa: Bèo dạt mây trôi: https://www.youtube.com/watch?v=C7Rl3CLXBKM
➡️Văn nghệ – Múa duyên dáng Việt Nam: https://www.youtube.com/watch?v=H4TFCZewxfA
➡️Văn nghệ – Tự hào là nhà giáo Việt Nam: https://www.youtube.com/watch?v=2PQNrl2mwCc