Họp lớp kỷ niệm 17 năm lớp 12A8 trường THPT Bỉm Sơn khóa (1998-2001)

Họp lớp kỷ niệm 17 năm lớp 12A8 trường THPT Bỉm Sơn khóa (1998-2001)

T H Ự C H I Ệ N
🎬 : ANH PHƯƠNG MEDIA
☎️ : 0912.843.883
📩 : apmedia.vn@gmail.com
⚛️ : https://www.apmedia.vn

Xem các video về họp lớp, hội khóa khác được thực hiển bởi Anh Phương Media tại đây:
➡️ 20 năm kỷ niệm lớp 12A1 khóa (1995 – 1998) trường THPT Bỉm Sơn: https://www.youtube.com/watch?v=vTO8cMCIsII
➡️ Hội khóa trường THPT Nguyễn Trãi khóa 2000 – 2003: https://www.youtube.com/watch?v=H8aAgbQzMRw