MV Kỷ yếu tại lớp 12I trường THPT Ba Đình (khóa 2015 – 2018)

Thực hiện: 25/05/2018
Bởi: Anh Phương Media
Điện thoại: 0912.843.883
Email: apmedia.vn@gmail.com
Website: https://www.apmedia.vn

Xem các video kỷ yếu khác tại đây:
+ Lớp 5B trường tiểu học Lê Văn Tám: https://www.youtube.com/watch?v=P33-R8HRzhs
+ Lớp 12C5 trường THPT Lý Thường Kiệt – tp Thanh Hóa: https://www.youtube.com/watch?v=TUR0dQJdhFY
+ Lớp 12C6 trường THPT Lê Hồng Phong, Bỉm Sơn, Thanh Hóa: https://www.youtube.com/watch?v=uXeQkIvm0y8