MV kỷ yếu tại lớp 5B trường tiểu học Lê Văn Tám (Khóa 2014-2018)

Thực hiện: 17/05/2018
Bởi ANH PHƯƠNG MEDIA
Điện thoại: 0912.843.883
Email: apmedia.vn@gmail.com
Website: https://www.apmedia.vn

Xem thêm các video kỷ yếu khác tại đây:
+ Lớp 12C5 Trường THPT Lý Thường Kiệt: https://www.youtube.com/watch?v=TUR0dQJdhFY
+ Lớp 12C6 Trường Lê Hồng Phong Bỉm Sơn: https://www.youtube.com/watch?v=uXeQkIvm0y8