Quay phim kỷ yếu tại Thanh Hóa
Lớp 12C5 Trường THPT Lý Thường Kiệt (2016-2018)
…..
Thực hiện: Anh Phương Media
Điện thoại: 0912.843.993
Email: apmedia.vn@gmail.com
Website: https://www.apmedia.vn
…Xem thêm các video kỷ yếu khác tại đây:
+ Lớp 12C6 Trường Lê Hồng Phong Bỉm Sơn: https://www.youtube.com/watch?v=uXeQkIvm0y8
+ Lớp 5B trường tiểu học Lê Văn Tám thành phố Thanh Hóa: https://www.youtube.com/watch?v=P33-R8HRzhs