Hội Khóa 20 năm ngày trở về K16 trường THPT Hoàng Lệ Kha, Hà Trung, Thanh Hóa

Thực hiện: Ngày 15 tháng 06 năm 2019

Quay và dựng phim: ANH PHƯƠaNG MEDIA

🎬 : ANH PHƯƠNG MEDIA

☎️ : 0912.843.883

📩 : apmedia.vn@gmail.com

⚛️ : https://www.apmedia.vn