Chương trình: Quay phim Teambuilding tại Thanh Hóa – Công ty IN NAM MỸ
Thực hiện bởi: ANH PHƯƠNG MEDIA
Thời gian thực hiện: Tháng 06/2018

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH WEBPRO ANH PHƯƠNG

Website: http://webproldh.com & https://www.apmedia.vn

Email: apmedia.vn@gmail.com Phone: 0912.843.883


Tham khảo các dịch vụ quay phim khách của chúng tôi tại đây:
+ Video quảng cáo giới thiệu công ty: https://goo.gl/Vjoavq
+ Dịch vụ quay phim: https://goo.gl/k9M84D
+ Dịch vụ quay phim sự kiện: https://goo.gl/2sJeaU
+ Video quảng cáo animation: https://goo.gl/JuXrBY……………………………………………………………