Team Building 12A1 khóa (1995 – 1998) trường THPT Bỉm Sơn

20 NĂM KỶ NIỆM
Lớp: A1 trường THPT Bỉm Sơn
Khóa: 1995 – 1998

Thực hiện: ANH PHƯƠNG MEDIA
Điện thoại: 0912.843.883
Email: apmedia.vn@gmail.com
Website: https://www.apmedia.vn
Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCQINZsYhuEQM2FURNY1VYww?

Xem thêm một số chương trình khác được thực hiện bởi Anh Phương Media tại đây:
+ Team Building 20 năm kỷ niệm:
+ Gala Dinner 20 năm kỷ niệm: