Teambuiding và galadinner công KMG tại Hải Tiến, Thanh Hóa


Thực hiện: ANH PHƯƠNG MEDIA
🌐 https://apmedia.vn/
📨apmedia.vn@gmail.com
📱 0912.843.883

Tham khảo các dịch vụ khác của chúng tôi tại đây:
➡️Quay phim quảng cáo doanh nghiệp: http://bit.do/faBoG
➡️Quay phim sự kiện: http://bit.do/faBor
➡️Quay phim phóng sự cưới: http://bit.do/e8NGe
➡️Dịch vụ làm video quảng cáo animation: http://bit.do/fcekK
➡️Dịch vụ quay phim Livestream: http://bit.do/fnkov