Quay Phim Teambuilding tại Thanh Hóa 15 năm ngày trở về trường THPT Nguyễn Trãi …

Thực hiện: ANH PHƯƠNG MEDIA

Điện thoại: 0912.843.883

Email: apmedia.vn

Website: https://www.apmedia.vn

… Xem một số chương trình khác được thực hiện bởi ANH PHƯƠNG MEDIA tại đây:

+ Hội khóa 15 năm ngày trở về trường THPT Nguyễn Trãi niên khóa 2000 – 2003: https://www.youtube.com/watch?v=H8aAg…

+ Chương trình Teambuilding và Gala Dinner công ty IN NAM MỸ: https://www.youtube.com/watch?v=NDb96…

+ Kỷ yếu: https://www.youtube.com/watch?v=P33-R…

+ Kỷ yếu: https://www.youtube.com/watch?v=uXeQk…

Tham khảo các dịch vụ quay phim tại ANH PHƯƠNG MEDIA:

+ Quay phim quảng cáo: https://goo.gl/FdPwhi

+ Quay phim sự kiện: https://goo.gl/iCs4Cv

+ Video animation: https://goo.gl/2nDyyy