Teambuilding và Gala Dinner công ty VTC tại biển Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Thực hiện: Tháng 08 năm 2019

Quay và dựng Video:

🎬 : ANH PHƯƠNG MEDIA

☎️ Phone: 0912.843.883

📩 Email: apmedia.vn@gmail.com

🌐 Website: https://www.apmedia.vn/

🚧 Youtube Channel: https://goo.gl/zmmQao

▶️ Fanpage: https://goo.gl/i5q2Tp