Kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty CP Vicem Bao bì Bỉm Sơn